برق و صنعت کرمان

آدرس: کرمان ـ بلوار جهاد ـ خیابان یاسین ـ نبش یاسین ۴ ـ فروشگاه برق و صنعت کرمان  کد پستی: ۷۶۱۹۷۹۹۷۱۳

تلفن : ۳۲۴۳۰۹۰۰ـ ۰۳۴

۰۳۴ـ۳۲۴۳۰۹۰۱

فکس: ۳۲۴۳۰۳۱۵ـ۰۳۴

همراه شرکت: ۰۹۹۱۴۱۴۹۶۵۵

اینستاگرام : Barghosanaat_kerman