الکترونیک ایران پارسا ( تبریز)

الکترونیک ایران پارسا ( تبریز)

آدرس : تبری، خ فردوسی، روبروی پارکینگ فردوسی،پ 202

تلفن : 04135564189 -04135552778

فکس : 04135537128

شماره همراه : 09025552778

ایمیل :  irparsa_or@yahoo.com

اینیستاگرام : iran_parsa_oranghrahnama