فروشگاه الکتریکی شیشه بری (یزد)

آدرس : یزد، بلوار جمهوری، جنب مسجد قبا، فروشگاه الکتریکی شیشه بری 

شماره تماس : 03535252283