گروه برق و صنعت پردیس (مشهد)

آدرس : مشهد، خ سنایی، نبش سنایی 12 

تلفن :  05137126060 

        05137281647 

تلفن همراه : 09153136321 

وب سایت : www.electropardis.com 

ایمیل : info@electropardis.com