گروه بازرگانی برق بامشکی - رضایی (مشهد)

گروه بازرگانی برق بامشکی - رضائی 
ادرس : مشهد، خ سنایی، میدان صاحب الزمان، جنب مسجد صاحب الزمان, بازرگانی لگراند(البرز)

تلفن: 05138480005
       05138455920

نماربر : 05138487712

همراه: 09151157549 (مهندس سعید بامشکی)

 

تلگرام: holdingbr

اینستاگرام: holding_br