مان الکتریک سپاهان پارس ( اصفهان)

آدرس: اصفهان، خ 22 بهمن، ابتدای خ حمزه اصفهانی جنوبی، مجتمع تجاری اداری  مرواید، ط 1، واحد 107 

تلفن : 03132685941-3 

فاکس :  03132663754

کد پستی : 8158683979

ایمیل :  maan.electric@yahoo.com  -  info@maanelectric.com 

وب سایت  :  www.maanelectric.com