شرکت آدرین سپهر جنوب( اهواز)

مدیریت آقای گماری

آدرس:اهواز خیابان طالقانی شرقی بین ادهم و گندمی پلاک 317 کد پستی 6194854868

تلفن061-32226511

فکس 061-32210810

همراه فروشگاه  09359655004

ایمیل: sei.mazinoor@gmail.com