فروشگاه لکسور (اردبیل)

آدرس : اردبیل، چهار راه حافظ، به طرف ایستگاه سرعین روبروی پارک شهریار، نبش کوچه شهریار2، پ 211

کد پستی : 5614715743

تلفن : 04533244700

        04533244900

فکس : 04533241180 

همراه : 09123136430

ایمیل : lexo_co@yahoo.com