فروشگاه برق و صنعت آ.ا.گ - AEG ( سمنان)

آدرس :  سمنان، میدان کوثر، بلوار قائم، جنب جهاد دانشگاهی

تلفن : 33321513

فکس : 33343447

همراه :  09121316679   محمدرضا کرمی 

            09121313236   حمید رضا کرمی