الکتروصنعت پارس ( شاهرود)

آدرس : شاهرود، بعد از چهار راه نادر، مقابل بانک ملی

شماره تماس :02332331165