الکتروطیف - لامپ های خانگی و صنعتی (سیرجان)

آدرس: سیرجان-خیابان دهخدای جنوبی-روبروی کالای قاچاق سابق –روح الامینی

                 تلفن:   03442235214

               همراه:  09132787648